Danh mục Ebook

Laurent Mucchielli

Huyền Thoại & Lịch Sử Các Khoa Học Nhân Văn

Tác giả : Laurent Mucchielli
Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
Số trang : 595
Năm xuất bản : 2006

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Huyền thoại là những câu chuyện kể để làm gương, là sự gợi lại những sự kiện đã qua nhưng được trình bày như là hiện thực và thiêng liêng, chúng tạo nên những khuôn mẫu chuẩn mực cho cộng đồng người đang sống. Lịch sử đơn giản hơn nhằm tập hợp những thông tin có sẵn về từng thời kì quá khứ nào đó.
Quan điểm định hướng cuốn sách này, cũng như các công trình trước đây về các khoa học nhân văn, có thể được gọi là quan điểm duy lịch sử. Nó chủ yếu nhằm nói rằng, muốn hiểu ý nghĩa một văn bản, người ta phải đặt văn bản ấy trong bối cảnh sản sinh của nó. Từ đó nảy ra tính tất yếu đối với nhà xã hội học quan tâm đến lịch sử bộ môn của mình, anh ta cần phải tự biến thành nhà sử học. Nói một cách đơn giản, người ta thấy khi Durkheim hoặc Weber viết cách đây một thế kỷ thì không phải là các ông trình bày cho sinh viên môn xã hội học của các trường đại học hiện nay của chúng ta, mà là nói với những người cùng thời đại các ông. Nếu những lời nói của các ông ngày nay còn được đánh giá là quan trọng, điều đó không có nghĩa là các văn bản đó có thể đi vào chúng ta một cách trực tiếp và nguyên vẹn bằng phương thức đọc sách đơn giản.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !