Danh mục Ebook

John Locke

Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền

Tác giả : John Locke
Nhà xuất bản : NXB Tri Thức
Số trang : 307
Năm xuất bản : 2006

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Cuốn sách là một trong những tác phẩm được xem là vĩ đại nhất của nền triết học chính trị và chính trị học nhân loại.  Khảo luận thứ hai về chính quyền, mà tác giả của nó John Locke, cũng không kém, là một trong những triết gia vĩ đại nhất của Châu Âu thế kỷ XVII, là tác giả của Luận về nhận thức con người, Hai khảo luận về chính quyền, Thư bản vể sự khoan dung, Một số suy nghĩ về giáo dục của thiên chúa giáo.

Mỗi người trong trạng thái tự nhiên đồng thời vừa là người phán xử vừa là người thực thi luật tự nhiên, mà con người ta thì thiên vị cho chính mình, nên cảm xúc và sự trả thù vẫn thường hay đưa họ đi quá xa, và với câu đầu quá nóng trong những trường hợp của riêng mình cũng như sự cẩu thả và tính lãnh đạm đã khiến họ quá tắc trách trong những trường hợp của người khác.

Con người cá nhân của họ vốn là sự tự do từ một quyền bẩm sinh, và sở hữu của họ, dù nhiều hay ít, đều là của riêng họ va thuộc quyết định của chính họ chứ không phải là của người chinh phục; nếu khác đi, đó không hề là sở hữu.

Nhân dân có quyền hành động với tư cách quyền lực tối cao và tự mình tiếp tục công việc lập pháp, hoặc dựng lên một hình thức chính quyền mới, hoặc vẫn theo hình thức cũ đó nhưng được đặt vào tay những con người mới, theo những gì họ cho là tốt đẹp.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !