Danh mục Ebook

TS.Nguyễn Quốc Tuấn

Nhập Môn Chính Trị Học

Tác giả : TS.Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP HCM
Số trang : 356
Năm xuất bản : 2013

1 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Cuốn sách Nhập môn chính trị học của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mục đích cung cấp tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về môn chính trị học - một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị.

Với cách trình bày khoa học, cuốn sách được chia thành 17 chương:

- Chương I: Mở đầu

- Chương II: Sự phát triển tư tưởng chính trị phương Tây từ cổ đại đến cận đại

- Chương III: Tư tưởng chính trị Trung Quốc thời cổ đại và cận đại

- Chương IV: Sự phát triển tư tưởng chính trị Việt Nam trong lịch sử

- Chương V: Khái lược tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và Hồ Chí Minh

- Chương VI: Quyền lực chính trị

- Chương VII: Đảng chính trị trong hệ thống chính trị đương đại

- Chương VIII: Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị đương đại

- Chương IX: Tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đương đại

- Chương X: Người lãnh đạo chính trị

- Chương XI: Quyết sách chính trị

- Chương XII: Văn hóa chính trị

- Chương XIII: Lợi ích với động lực chính trị

- Chương XIV: Chính trị với kinh tế

- Chương XV: Nghệ thuật chính trị

- Chương XVI: Chính trị quốc tế của thế giới đương đại

- Chương XVII: Xử lý tình huống điểm nóng chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !