Danh mục Ebook

Vương Nhữ Vĩ

Bồ Tát Hóa Thân

Tác giả : Vương Nhữ Vĩ
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP HCM
Số trang : 138
Năm xuất bản : 2007

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Bồ Tát hoá thân là quyển chuyện tranh, ghi lại những sự tích hoá thân cứu độ chúng sanh của chư Bồ tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngoài ra cũng ghi lại cuộc đời các bậc Cao Tăng Đại Đức. Truyện tranh có tầm ảnh hưởng lớn đối với tuổi trẻ, giúp tuổi trẻ tiếp xúc học hỏi cái tốt cái hay…Cho nên dễ trở thành người tốt, có tấm lòng từ bi đạo đức.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !