Danh mục Ebook

Pháp sư Tịnh Không (Thích Chân Tính dịch)

Truyền Thọ Tam Quy

Tác giả : Pháp sư Tịnh Không (Thích Chân Tính dịch)
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP HCM
Số trang : 76
Năm xuất bản : 2012

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Đối với Phật Pháp truyền thọ Tam Quy y, đây là đề tài rất quan trọng, cửa ngõ đầu tiên nhập môn tu học. Tam quy là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng tu hành Phật Pháp. Học Phật bắt đầu từ Tam quy, là tổng nguyên tắc tu học Phật, phải tuân thủ thực hành suốt đời. Pháp sư Tịnh Không giảng giải về ý nghĩa Tam quy, lý sự viên dung. Cách tu hành trong thời nay, cùng phương pháp tu học để đầy đủ phước đức và trí huệ. Được Thượng toạ Thích Chân Tính chuyển ngữ.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !