Danh mục Ebook

Bukkyo Dendo Kyokai (Nguyễn Văn Lâm dịch)

Lời Phật Dạy

Tác giả : Bukkyo Dendo Kyokai (Nguyễn Văn Lâm dịch)
Nhà xuất bản : NXB Tôn Giáo
Số trang : 220
Năm xuất bản :

4 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Sự sáng suốt của Đức Phật rộng lớn như biển cả và trí tuệ của Ngài đầy lòng từ bi vô hạn. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng sự thanh thoát và dẫn dắt chúng ta toàn tâm trong tình thương của Ngài”.

Cuốn sách này chứa đựng tinh túy những lời dạy của Đức Phật đã được ghi chép từ hơn 5.000 bộ sách. Những lời dạy đã được giữ gìn và lưu truyền qua hơn 2.500 năm, trải dài không có ranh giới và rào chắn chủng tộc, màu da trên toàn thế giới.

Lời nói của Đức Phật chứa trong sách này có liên quan đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta.

 

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !