Danh mục Ebook

Đại Sư Tinh Vân

Mười Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia

Tác giả : Đại Sư Tinh Vân
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP HCM
Số trang : 80
Năm xuất bản : 2012

0 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Sách Mười Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia đã được đại sư Tinh Vân giảng dạy cho những hành giả tập tu ngắn hạn ở chùa Phật Quang Sơn, vào tháng 8 năm 1991, những lời dạy của Đại sư có giá trị thiết thực cho người mới bước chân vào đạo, giúp họ có định hướng đúng đắn hơn trong việc tu tập của mình.

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !