Danh mục Ebook

Lưu Đan Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải

Thương Mại Điện Tử Hiện Đại (Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các Công ty Việt Nam)

Tác giả : Lưu Đan Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải
Nhà xuất bản : NXB Tài Chính
Số trang : 608
Năm xuất bản : 2015

3 lượt xem

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

EBOOK CÙNG DANH MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận ý kiến của bạn !