Danh mục Ebook

GIới thiệu

-       Nhằm đưa văn hóa đọc đến được với mọi người, đặc biệt cho các độc giả không có điều kiện tài chính, thời gian để mua sách hoặc đến thư viện, hoặc muốn đọc lại những cuốn sách không được tái bản, hoặc những cuốn sách và tạp chí được xuất bản trước 1975. RBooksVN đưa các độc giả đến thư viện sách phong phú với gần đầy đủ các thể loại sách với chất lượng cao, rõ, đẹp.

-       Mục tiêu của RBooksVN là cung cấp cho các độc giả thư viện học tập, nghiên cứu, tham khảo, giải trí nhằm nâng cao tri thức hầu giúp ích cho chính cá nhân các độc giả trên con đường học tập, khởi nghiệp, nâng cao trình độ hiểu biết.

-       Mục tiêu RBooksVN là phi thương mại. Tuy nhiên, RBooksVN cần sự ủng hộ và tài trợ của chính các bạn để duy trì , quản lý website, tăng thêm đầu sách được số hóa phục vụ lại cho các độc giả.

-       Nguồn Ebook của RBooksVN chủ yếu lấy từ các nguồn chia sẻ trên mạng, và của chính RBooksVN sưu tầm.

-       RBooksVN cũng mong muốn các NXB mở rộng vòng tay để RBooksVN có thể phục vụ cho cộng đồng đọc sách được nhiều hơn. RBooksVN xin được phép các Tác Giả, Dịch Giả, Nhà Xuất Bản được sử dụng Sách để phục vụ cho Cộng đồng đọc Sách nhằm nâng cao Tri thức cho người Việt trong thời đại phát triển Công nghệ Thông tin như vũ bão hiện nay. 

-       RBooksVN tôn trọng Tác giả và Bản quyền, tuân thủ quyết định của Tác giả, Nhà Xuất bản đối với các tác phẩm thuộc tác quyền của họ. Quyển sách nào Tác giả, NXB nằm giữ bản quyền không muốn lưu hành, giới thiệu trên RBooksVN xin gửi yêu cầu xóa bỏ đến RBooksVN. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ sách xuống trong vòng 7 ngày làm việc.

Nếu có điều kiện, độc giả nên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản.

-